Revizionizmus és irredentizmus

Vécsey Aurél

Revizionizmus és irredentizmus

Magyar történelem

Trianon és a revízió eszmeisége a mai napig nagy hatással van ránk. A trianoni határokat elvszerűtlenül és igazságtalanul vonták meg a győztes hatalmak, éppen ezért Trianon szelleme még ma is kísért.
Sokan úgy érezték, hogy a magyarságot súlyos igazságtalanság érte, a mélységes nemzeti sérelem és csalódottság abból is táplálkozott, hogy a békeszerződéssel a Nyugat elárulta a magyarságot. Hálátlan volt az évszázadokig a kereszténység
keleti védőbástyájának tartott országgal szemben, és semmit sem tett a történelmi Magyarország megmentése érdekében.
A békeszerződéssel szemben az egész magyar társadalom felsorakozott, az irredenta közhangulatot a hivatalos politika irányította, táplálta, s a közvélemény az ő propagandájukat tükrözte vissza. Az irredentizmus eszméje, ha mást nem is, de
csökkentette a fájdalmat, segített feldolgozni a megrázkódtatást.
Könyvünkben megismerkedhetünk a gyalázatos trianoni békediktátumig vezető úttal, és annak következményeivel. Körképet nyújtunk a két világháború közötti revizionista és irredenta kultuszról, majd megismerkedhetünk az 1938 és 1941 között visszatért területekkel kapcsolatos eseményekkel. Végül összefoglaljuk, hogy milyen súlyos árat fi zetett Magyarország a területgyarapodásokért.

 

 

 

Share Button