Elátkozott királyaink

Lévai-Potó

Elátkozott királyaink

Magyar történelem

Az átok a szerencsétlenség ítélete valaki felett.
Az ember kimondhat ugyan egy átkot, de korántsem áll hatalmában tragédiák, illetve szerencsétlenségek egész sorozatát megindítani.
Erre csak az isteni erő, a mindenható, a természetfeletti hatalom képes.
De valóban megbünteti az Úr az ellenszegülőket, az alázat nélküli szolgákat? Tetteink súlyos következményeit gyermekeink viselik? Isten önkényesen dönt a bűnről és bűnhődésről?
A világ első királya, a magyar nép első ősi uralkodója Noé legrosszabb fiának, Hámnak egyik leszármazottja, a legendás, lázadó Nimród király volt. Rendkívüli hadvezéri tehetsé-gével és óriási tekintélyével kora legkimagaslóbb politikai és katonai vezetőjévé vált, olyan királyságot épített, amely nyíltan szembeszegült Istennel.
S lőn, hatalomra kerülése óta isteni átok sújtja a magyar népet.
Krónikáink és a néphagyomány Nimródtól származtatja Attilát és az Árpád-házat, és tudjuk azt is, hogy Árpád-házi királyaink egyúttal Isten kegyelméből uralkodó, szakrális királyok voltak. Az átok pedig azóta apáról fiúra száll.
Elátkozottak a magyar uralkodók az idők végezetéig?
Lehetséges lenne, hogy nemzedékről nemzedékre teljesedik be a büntetés?
Könyvünk e kérdésre is keresi a választ.

 

 

Share Button