Aladdin herceg és a csodalámpa

Vagabund Kiadó

Aladdin herceg és a csodalámpa

Kemény táblás mesekönyvek

Réges-régen Bagdadban, Perzsia fővárosában élt egy szegény szabómester, aki éjt nappallá téve dolgozott, hogy meglegyen a családjának a mindennapi betevő falat. De nem volt elég a nélkülözés szegénynek, a derék szabómestert az
bántotta leginkább, hogy egyetlen, szeretett fiacskája, Aladdin, szófogadatlan, naplopó és semmirekellő fiúvá cseperedett, nem fűlött a foga semmilyen munkához, pedig szerette volna megtanítani a maga nehéz mesterségére.
Egész álló nap a piacon tekergett-csavargott-kódorgott, mígnem egyszer csak odalépett hozzá egy messzi földről érkezett nagy hatalmú varázsló, Dzsáfár, aki egy egészen apró szívességet kért a fiútól.
Aladdin kapva kapott a könnyű pénzkereseten, hiszen csak egy ócska, ósdi, értéktelen olajlámpácskát kellett felhozni egy elhagyatott barlangból…
Pedig ha előre tudta volna, hogy a lámpa szolgája valójában egy óriási, félelmetes külsejű dzsinn, aki teljesíti minden kívánságát…

 

 

 

Share Button