A kiskakas gyémánt félkrajcárja

Vagabund Kiadó

A kiskakas gyémánt félkrajcárja

Kemény táblás mesekönyvek

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény öregasszony, akinek nem volt más egyebe, mint egy kis házikója, apró udvara, meg egy díszes tollú, piros tarajú kiskakasa. A kiskakas nagyon szorgalmas volt, reggeltől napestig csak kapirgált a szemétdombon, mígnem egy szép napon talált egy gyémánt félkrajcárt!
A török császár – aki a szomszédos palotában lakott – kapzsi és mohó ember hírében állott, tüstént a szegény asszony házához sietett, és erőnek erejével elvette a kiskakastól a gyémánt félkrajcárt, majd a kincstárába vitette.
Erre a kiskakas rettentő méregbe gurult, és elhatározta, hogy mindenképpen visszaszerzi a gyémánt félkrajcárt, a császárt pedig alaposan megleckézteti…

Share Button