A csillagszemű juhász

Vagabund Kiadó

A csillagszemű juhász

Kemény táblás mesekönyvek

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyhatalmú király.
Ha ez a király eltüsszentette magát, az egész ország népének rá kellett tüstént mondani: adj’ Isten egészségére! Ha valaki ezt elmulasztotta volna, az halálnak halálával lakolt volna a bűnéért.
No, történt egy hűvös vasárnap reggel, hogy bizony a király megfázott és egy óriásit prüsszentett. Az egész birodalom egy em-berként mondta, hogy adjon Isten jó egészségére, felséges király urunk! Azaz majdnem az egész birodalom, mert bizony egy talpraesett juhászbojtár megszegte a parancsot. A király fülébe is elju-tott a hír, rettentő nagy haragra gerjedt, a katonák pedig nyakon csípték az engedetlent és már vitték is a palotába.
A csillagszemű juhász pedig bátran szembeszállt a királlyal, és kikötötte, addig ő ugyan nem mondja, hogy adj’ Isten egészségére, amíg hozzá nem adják a szép királykisasszonyt feleségül!

 

 

 

Share Button