Magyarok megátalkodott ellenségei

Magyarok megátalkodott ellenségei

Magyar történelem, Újdonság

Magyarországot, és a magyar nemzetiségű embereket az elmúlt ezeregyszáz éves történelmünk során számtalan támadás érte.
1918  előtt szinte az összes magyar nemzetiségű ember a Magyar Királyság területén élt és mivel a többségi nemzethez tartoztak, így bizonyos szintű védelmet élveztek a faji jellegű támadásokkal szemben. Azonban az akkori országunk területén élő nem magyar népekben a függetlenedési törekvésükkel párhuzamosan erősödött a magyarellenesség is.
Könyvünkben sorra vesszük a szerbek, a románok nyíltan magyarellenes támadásait, a Maniu-gárda és Tito partizánjainak vérengzéseit a második világháborút követően, továbbá Edvard Beneš „áldásos” tevékenységét és magyarellenes dekrétumait is. Nem hallgathatunk Haynau 1849-es megtorlásairól sem, mint ahogy sajnos számba kell vennünk azokat a történéseket is, amikor a magyar támadt saját fajtájára. Így szomorú szívvel szólunk az
1919-es vörösterrorról, csakúgy, mint az 1944–45-ös nyilas barbarizmusról.
Nem lesz könnyű utazás, de tanulnunk kell a múlt hibáiból!

 

 

 

 

Share Button