A kannibalizmus története

A kannibalizmus története

A kannibalizmus egyáltalán nem ritka jelenség a történelemben, gyakorlatilag egyidős az emberiséggel. Bizonyos kultúrák szent rítusainak már régóta része az emberhús fogyasztása, találunk példákat Dél-Amerikában, több csendes-óceáni szigeten, néhány indián törzs körében, valamint a Föld számos további pontján is. Az emberevés gondolata mindig borzongással töltötte el az embereket, de a történelemben számos népnél előfordult az emberhús rituális elfogyasztása, mivel a kannibalizmus kultikus szertartásként funkcionált, azaz az istenek kegyeinek és gondoskodásának elnyerésére szánt áldozat egyik formája volt. A civilizált világokban is gyakran megesett, hogy a nagy háborúkban vagy kritikus helyzetekben a túlélés érdekében a többnapos éhezés vitte rá az embereket társaik elfogyasztására, míg a törzsi világban az emberi hús fogyasztása mindig valamilyen rituáléhoz volt köthető. Manapság azonban valamiféle szexuális perverzióként, aberrációként fogják fel mind a szakirodalomban, mind a mindennapi életben. Könyvünkben körüljárjuk a kannibalizmus kultúrtörténetét, érdekes és egzotikus helyszíneket látogatunk meg, ahol hátborzongató eseményeken keresztül mutatjuk be az emberevés véres valóságát.    ...

További részletek

Gyógyulási technikák

Gyógyulási technikák

Elgondolkodtatok már azon, hogy mit jeleznek számunkra a betegségek? Bármilyen nehéz is a szívünk mélyére nézni, valamiért jó nekünk az a betegség, amiben éppen vagyunk. Mi történne, ha hirtelen egészségesek lennénk, mi az, amit meg kellene tennünk, vagy épp ellenkezőleg, mi az, ami megszűnne hirtelen az életünkből? Néha nagyon-nagyon mély valós okok húzódnak a betegségbe való menekülés mögött, de a gyógyulás első lépése mindig az, hogy döntő elhatározásod legyen, hogy meg akarsz gyógyulni. A könyv útmutató, témáknak, különböző eszközöknek a sora, hogy könnyebben meggyógyulj. Választhatod bármelyik fejezetet, kipróbálhatod egyesével, egymás után, vagy választhatsz egyet csupán. A lényeg, hogy dönts úgy, hogy meggyógyulsz. Merj meggyógyulni, bármilyen változást is hozzon ez az életedbe!        ...

További részletek

A legjobb viccek

A legjobb viccek

ELMÉS DISKURZUS Két székely beszélget: – És a te fid micsoda? – Hát, az… elméleti fizikus. – Úgy a? Oszt… akkor mihöz ért? Hosszas csönd, majd: – …ha leoltom a villanyt, sötét lesz, akkor tudod, hogy hova lesz a fény? – Nem én! – Hát az én fim ezt tudja! ANYAI KÉRÉSRE – Döncike! Megnéznéd, mennyi mustár van még a tubusban? – kérdezi a vacsorát készítő mama. Néhány perc múlva jön a válasz: – Az ajtótól a konyhaszekrényig ér… VADÁSZAT KIMAXOLVA Egy vadász vendégségbe megy egy vadásztársához. Látja, hogy a nappaliban egy óriási kitömött oroszlán áll. Kérdezi a vendég: – Ezt mikor ejtetted el? – Három éve, amikor a feleségemmel Afrikában jártunk – feleli büszkén a házigazda. – És mivel van kitömve? – A feleségemmel… NEHÉZ KÉRDÉS A pszichiáter várótermében két páciens álldogál. Kérdezi egyik a másiktól: – Ön most érkezett, vagy már távozni készül? – Kérem, ha én azt tudnám, akkor nem lennék itt!    ...

További részletek

A III. BIRODALOM TÁBORNOKAI

A III. BIRODALOM TÁBORNOKAI

Hitler katonai vezetése, vagyis a náci Németország katonai vezetői napjainkig igencsak érdeklődésre tartanak számot. Ennek okai többrétegűek: hatalmas, gyakorlatilag hihetetlen katonai sikereket értek el a Wehrmachttal és a Waffen SS-szel hat háborús esztendőn keresztül, gyakorlatilag sokszoros túlerővel szemben. A Harmadik Birodalomra felesküdött tábornokok iránti érdeklődést nyilvánvalóan fenntartják olyan kérdések is, mint morál, hivatás, engedelmesség és nem utolsósorban az ellenállás. Könyvünkben bemutatjuk, a fenti megállapításokra mely tábornok hogyan reagált, illetve időben hogyan alakult meggyőződésük. Kevésbé ismert, hogy a Wehrmacht és a Luftaffe 1400  tábornoka közül félezren vesztették életüket vagy tűntek el a véres csatamezőkön. Ez a több mint egyharmados veszteség igencsak példátlannak tekinthető a modern hadviselés történetében. De miben is rejlett a Harmadik Birodalom katonai vezetőinek stratégiai és katonai fölénye? Ez az „Auftagstaktik” szóval jellemezhető. Mely szemléletmódnak köszönhetően más hadseregekhez képest a német tisztek, tábornokok nagy mozgástérrel rendelkeztek, milyen úton-módon hajtják végre a kapott parancsokat. Jóllehet a katonai vezetők többsége poroszos neveltetést kapott – mindenáron engedelmesség –, ám ettől függetlenül az önálló gondolkodás képességét is kialakították bennük. A fentebb vázolt, ellentmondásosnak tűnő tulajdonságok speciális egyvelege változtatta a Harmadik Birodalom tisztikarát az akkori világ leghatékonyabb katonai gépezetévé.              ...

További részletek

Kommandó a II. világháborúban

Kommandó a II. világháborúban

Azok a katonai vagy rendőrségi egységek tartoznak a különleges alakulatok közé, amelyekre jellemző a speciális feladatkör és szervezeti felépítés, kiképzés és felszerelés, emellett válogatott katonákból állnak, valamint a hagyományostól eltérő harcászati eljárásokat és haditechnikai eszközöket alkalmaznak. A hadakozás történelmében már az ókorban is léteztek olyan katonai egységek, amelyek többé-kevésbé megfeleltek a modern definíciónak, a középkorban pedig a jelentős katonai potenciált birtokló hatalmak szinte kivétel nélkül alkalmaztak hasonló fegyvernemeket. A Kr. e. 5. század ban keletkezett, Szun Ce nevéhez kötött, az ókori hadtudomány mai szemmel nézve is lenyűgöző fejlettségét hirdető A háború művészete is számos példabeszédben tér ki a csekély létszámú, ám kiemelt harcértékű „élcsapatok”(harci szekerek, nehézíjászok, stb.) hatékony alkalmazására. A hadviselés történelme során a különleges egységek hatalmas fejlődésen mentek át, ám az alapelvek a mai napig változatlanok. Az elit alakulatok valódi harcászati értékét nem a nyers erő mutatja meg, lévén ezek az egységek számszerileg eltörpülnek a hagyományos alakulatokhoz mérten: a speciális feladatköröket ellátó egységek magas szintű képzettségük, rendíthetetlen harci moráljuk, különleges fegyverzetük és felszerelésük, páratlan rugalmasságuk és harctéri hatékonyságuk miatt nem számszerűsíthető előnyöket garantálnak az adott hadsereg számára. A második világháború története is igazolja ezt az elvet, hiszen a tengerészgyalogsági kommandók, a német ejtőernyősvadászok, a szovjet mesterlövésznők, a sivatagi mélységi felderítők, az amerikai légideszantosok vagy a brit hírszerzés különleges ügynökei olyan katonai feladatokat hajtottak végre, amelyeket a reguláris alakulatok aligha tudtak volna véghezvinni, hadászati jelentőségük pedig jócskán túlmutatott az adott alakulat puszta létszámán.    ...

További részletek
1 / 612345...Last »